Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2017

Beslut

Verksamheten i EU under 2016 har granskats (UU10)

Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om verksamheten i EU under 2016. Utrikesutskottet konstaterar att utvecklingen inom EU och i omvärlden har utsatt EU-arbetet för prövningar och kommer att fortsätta utsätta EU för prövningar. Men ett starkt sammanhållet Europa ligger fortfarande i Sveriges intresse.

EU har under sina 60 år bland annat utvecklats till att bli världens största gemensamma inre marknad, den största handelsmakten och den största givaren av utvecklingsbistånd. EU har bidragit till fred genom sitt deltagande i bland annat förhandlingarna kring Irans kärnvapenavtal, fredsförhandlingarna i Colombia, Mali och västra Balkan.

Utskottet stöder regeringens ståndpunkt att överläggningarna kring Storbritanniens utträde måste ske på ett vis som respekterar de grundläggande principerna för EU-samarbetet. Utskottet understryker vikten av att regeringen i de kommande utträdesförhandlingarna dels slår vakt om en fortsatt handlingskraftig och enad union, dels om en fortsatt nära relation med Storbritannien. Utskottet behandlar i betänkandet även Nord Stream 2 och understryker vikten av att såväl EU som regeringen beaktar de säkerhetspolitiska dimensionerna av Nord Stream 2 i sitt agerande.

Riksdagen beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-06-01
Trycklov: 2017-06-02
Reservationer 31
Betänkande 2016/17:UU10

Alla beredningar i utskottet

2017-05-18, 2017-05-11, 2017-05-04, 2017-04-25

Verksamheten i EU under 2016 har granskats (UU10)

Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om verksamheten i EU under 2016. Utrikesutskottet konstaterar att utvecklingen inom EU och i omvärlden har utsatt EU-arbetet för prövningar och kommer att fortsätta utsätta EU för prövningar. Men ett starkt sammanhållet Europa ligger fortfarande i Sveriges intresse.

EU har under sina 60 år bland annat utvecklats till att bli världens största gemensamma inre marknad, den största handelsmakten och den största givaren av utvecklingsbistånd. EU har bidragit till fred genom sitt deltagande i bland annat förhandlingarna kring Irans kärnvapenavtal, fredsförhandlingarna i Colombia, Mali och västra Balkan.

Utskottet stöder regeringens ståndpunkt att överläggningarna kring Storbritanniens utträde måste ske på ett vis som respekterar de grundläggande principerna för EU-samarbetet. Utskottet understryker vikten av att regeringen i de kommande utträdesförhandlingarna dels slår vakt om en fortsatt handlingskraftig och enad union, dels om en fortsatt nära relation med Storbritannien. Utskottet behandlar i betänkandet även Nord Stream 2 och understryker vikten av att såväl EU som regeringen beaktar de säkerhetspolitiska dimensionerna av Nord Stream 2 i sitt agerande.

Riksdagen föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-09
Debatt i kammaren: 2017-06-12
4

Beslut

Beslut: 2017-06-14
17 förslagspunkter, 12 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den övergripande utvecklingen i EU m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 18,

2016/17:3661 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 2 och

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

2. Utvidgningsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:812 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 11,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 3,

2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 12 och

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 10 och 13.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

3. Utrikes- och säkerhetspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 25,

2016/17:457 av Jeff Ahl m.fl. (SD) yrkande 4,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 4,

2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 10, 15, 16 och 19,

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 4, 6 och 13,

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 24,

2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 14-16.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 0 77 6
SD 0 0 38 9
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 3 0
Totalt 167 18 132 32


4. Gemensam handelspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 19 och 20.

Reservation 9 (SD)

5. EU som global utvecklingspolitisk aktör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:812 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 10,

2016/17:1066 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 3 och 13 samt

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 21 och 22.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 0 77 6
SD 0 0 38 9
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 0 0 18 3
L 0 16 0 3
KD 13 0 1 2
- 0 0 3 0
Totalt 164 16 137 32


6. EU:s grannskapspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2766 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 10 och 11,

2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 8,

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 7 och

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 23.

Reservation 14 (M, C, L, KD)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 77 0 6
SD 0 0 38 9
MP 24 0 0 1
C 0 21 0 1
V 11 0 6 4
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 3 0
Totalt 141 128 47 33


7. EU:s bilaterala och regionala förbindelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1067 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7,

2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 7 och 9,

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 9 och

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 18 och 24-26.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (L)
Reservation 20 (KD)

8. Budget, ekonomi och finansiella frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 4, 5, 7-9 och 28-33.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (V)

9. Rättsliga och inrikes frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1200 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 5 och 6,

2016/17:3661 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 1 och

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 12, 17, 27 och 34-37.

Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 6
SD 0 38 0 9
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 0 0 18 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 3 0 0
Totalt 258 41 18 32


10. Arbetsliv och hälsofrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1195 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 6 och

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 38-40.

Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (V)

11. Konkurrenskraft, telekom och transport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 41-43 och 45-53.

Reservation 27 (SD)

12. Energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1067 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2016/17:2467 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 22 och

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 44 och 54-57.

Reservation 28 (SD)

13. Jordbruk, fiske och miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 58-63.

Reservation 29 (SD)

14. Utbildning, ungdom och kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 64-68.

Reservation 30 (SD)

15. EU:s institutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och 11.

Reservation 31 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 6
SD 0 38 0 9
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 3 0 0
Totalt 276 41 0 32


16. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1067 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 3-5,

2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5,

2016/17:1194 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 3,

2016/17:1871 av Carl Schlyter m.fl. (MP) yrkande 2,

2016/17:2766 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1-9,

2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 6,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 7-10,

2016/17:2860 av Désirée Pethrus och Caroline Szyber (båda KD) yrkande 4,

2016/17:2910 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (båda KD) yrkande 1,

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 5 och 8 samt

2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 1.

17. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:115 till handlingarna.