Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2019

Beslut

Skrivelse om EU:s verksamhet under 2018 (UU10)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om verksamheten i Europeiska unionen under 2018. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av EU:s utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar även upp beslut och händelser i unionens samarbete och täcker hela EU:s verksamhet.

Riksdagen konstaterar att EU står inför komplexa och långsiktiga politiska utmaningar såsom klimatförändringar, säkerhetspolitiska spänningar i EU:s närområden, internationell migration och ökade sociala och ekonomiska skillnader både inom EU och globalt. Riksdagen anser att i ett osäkert omvärldsläge är det avgörande med ett starkt och enigt EU.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa även nej till de behandlade motionsförslagen om EU-frågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-02
Justering: 2019-05-09
Trycklov: 2019-05-10
Reservationer 38
Betänkande 2018/19:UU10

Alla beredningar i utskottet

2019-05-02, 2019-04-25, 2019-04-11

Skrivelse om EU:s verksamhet under 2018 (UU10)

Utrikesutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om verksamheten i Europeiska unionen under 2018. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av EU:s utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar även upp beslut och händelser i unionens samarbete och täcker hela EU:s verksamhet.

Utskottet konstaterar att EU står inför komplexa och långsiktiga politiska utmaningar såsom klimatförändringar, säkerhetspolitiska spänningar i EU:s närområden, internationell migration och ökade sociala och ekonomiska skillnader både inom EU och globalt. Utskottet anser att i ett osäkert omvärldsläge är det avgörande med ett starkt och enigt EU.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till de behandlade motionsförslagen om EU-frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-14
Debatt i kammaren: 2019-05-15
4

Beslut

Beslut: 2019-05-16
18 förslagspunkter, 14 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den övergripande utvecklingen i EU m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 4,

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 8 och 10,

2018/19:3050 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 15 och 16 samt

2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 61 0 9
SD 0 0 59 3
C 0 0 27 4
V 0 0 26 2
KD 19 0 0 3
L 0 0 15 4
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 118 61 127 43


2. Storbritanniens utträde ur EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 18,

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 9 och

2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (L)

3. EU:s utvidgning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 20 och

2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (L)

4. EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:1366 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4,

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1, 3 och 12,

2018/19:3050 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 5-7 och 11 samt

2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkandena 4, 6, 11 och 12.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)
Reservation 15 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 0 62 8
SD 0 0 59 3
C 27 0 0 4
V 0 26 0 2
KD 0 0 19 3
L 15 0 0 4
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 141 26 140 42


5. En global EU-sanktionslagstiftning för mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 2 i denna del.

Reservation 16 (C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 62 0 0 8
SD 59 0 0 3
C 0 27 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 0 15 0 4
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 246 61 0 42


6. En nationell sanktionslagstiftning för mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1369 av Markus Wiechel m.fl. (SD) och

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 2 i denna del.

Reservation 17 (C, KD, L)
Reservation 18 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 61 0 1 8
SD 0 59 0 3
C 0 0 27 4
V 26 0 0 2
KD 0 0 19 3
L 0 0 15 4
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 186 59 62 42


7. Den gemensamma handelspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 20,

2018/19:1379 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5 och

2018/19:3050 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 8 och 9.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (V)

8. EU som global utvecklingspolitisk aktör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:757 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 13, 14 och 33,

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15,

2018/19:2061 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 3 och

2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkande 31.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (V)
Reservation 23 (L)

9. EU:s bilaterala och regionala förbindelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1376 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:2266 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1, 4, 8 och 10,

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 2 i denna del,

2018/19:3050 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 3, 4, 10, 12 och 13 samt

2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkandena 5 och 8-10.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (C)
Reservation 26 (V)
Reservation 27 (L)

10. EU:s grannskapspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2266 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 5-7,

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 6 och 7,

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 11 och

2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 28 (M)
Reservation 29 (SD)
Reservation 30 (KD)
Reservation 31 (L)

11. Budget och finansiella frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3050 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 14 samt

2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkandena 2, 13, 15-24, 50 och 52.

Reservation 32 (SD)
Reservation 33 (V)

12. Rättsliga och inrikes frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 22 och

2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkandena 25-30.

Reservation 34 (SD)

13. Sysselsättning och social trygghet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkandena 32-38.

Reservation 35 (SD)

14. Konkurrenskraft, transport och energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkandena 39-49, 51 och 53-56.

Reservation 36 (SD)

15. Jordbruk, fiske och miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkandena 57-63.

Reservation 37 (SD)

16. Utbildning, ungdom och kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkandena 64-67.

Reservation 38 (SD)

17. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

18. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:115 till handlingarna.