Verksamheten i Europeiska unionen under 2019

Utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2020

Beslut

Verksamheten i EU under 2019 (UU10)

Riksdagen har behandlat den årliga skrivelsen från regeringen om verksamheten i Europeiska unionen, EU. Skrivelsen täcker hela EU:s verksamhet under 2019. Den ger en övergripande beskrivning av EU:s utveckling och förbindelser med omvärlden, av det ekonomiska och sociala samarbetet, av det rättsliga och inrikes samarbetet samt av verksamheten inom EU:s institutioner.

Riksdagen anser att EU-medlemskapet ger Sverige en större möjlighet att vara med och utforma politiken på både en europeisk och på en global nivå. Enligt riksdagen är EU det bästa verktyget för att hantera gränsöverskridande utmaningar och garantera fred, demokrati, säkerhet och tillväxt. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen har även behandlat ett sjuttiotal förslag i följdmotioner med anledning av skrivelsen och ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 som rör EU-samarbetet.

I samband med detta riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska arbeta tillsammans med andra EU-länder för att få till stånd en global EU-sanktionslagstiftning för mänskliga rättigheter, så kallade Magnitskijsanktioner.

Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall tre motionsyrkanden och avslag övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-28
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-05
Reservationer 12
Betänkande 2019/20:UU10

Alla beredningar i utskottet

2020-05-28, 2020-05-07

Verksamheten i EU under 2019 (UU10)

Utrikesutskottet har behandlat den årliga skrivelsen från regeringen om verksamheten i Europeiska unionen, EU. Skrivelsen täcker hela EU:s verksamhet under 2019. Den ger en övergripande beskrivning av EU:s utveckling och förbindelser med omvärlden, av det ekonomiska och sociala samarbetet, av det rättsliga och inrikes samarbetet samt av verksamheten inom EU:s institutioner.

Utrikesutskottet anser att EU-medlemskapet ger Sverige en större möjlighet att vara med och utforma politiken på både en europeisk och på en global nivå. Enligt utskottet är EU det bästa verktyget för att hantera gränsöverskridande utmaningar och garantera fred, demokrati, säkerhet och tillväxt. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utrikesutskottet har även behandlat ett sjuttiotal förslag i följdmotioner med anledning av skrivelsen och ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 som rör EU-samarbetet.

I samband med detta föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska arbeta tillsammans med andra EU-länder för att få till stånd en global EU-sanktionslagstiftning för mänskliga rättigheter, så kallade Magnitskijsanktioner. Utskottet förslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

S, V och MP föreslår i en reservation att det inte ska göras något tillkännagivande om en global EU-sanktionslagstiftning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-10
Debatt i kammaren: 2020-06-11
4

Beslut

Beslut: 2020-06-11
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU:s övergripande utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 5 och 10,

2019/20:3523 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 4 och

2019/20:3524 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (C)

2. EU:s utvidgning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:767 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 13 i denna del,

2019/20:3356 av Yasmine Posio m.fl. (V) yrkande 11,

2019/20:3523 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 8 och

2019/20:3524 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)

3. EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 10,

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 4 och

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294


4. En global EU-sanktionslagstiftning för mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en global EU-sanktionslagstiftning för mänskliga rättigheter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 5,

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 5 i denna del och

2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 3 i denna del och

avslår motion

2019/20:763 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 5 (S, V, MP)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 23 0 294


5. En nationell sanktionslagstiftning för mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:763 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:2827 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 3,

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 5 i denna del och

2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 3 i denna del.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 11 18 294


6. EU:s bilaterala och regionala förbindelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 13 i denna del,

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 9 och 10,

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 11,

2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 3 i denna del,

2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 13, 15 och 19,

2019/20:3523 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 13 och

2019/20:3524 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 10 (M, C)

7. Den gemensamma handelspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 12,

2019/20:3523 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 5 och

2019/20:3524 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkande 9.

8. EU som global utvecklingsaktör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 10,

2019/20:3356 av Yasmine Posio m.fl. (V) yrkande 10,

2019/20:3523 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 16 och 17 samt

2019/20:3524 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkande 10.

9. Budget och finansiella frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3523 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 1 och

2019/20:3524 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkandena 2 i denna del, 15 och 20.

10. Brottsbekämpning, gränsskydd, asyl och migration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3502 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:3523 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 7 och 22-24 samt

2019/20:3524 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkandena 23-27 och 29.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 10 0 0 60
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 40 4 10 295


11. Jämställdhet, forskning och transport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3524 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkandena 31, 35 och 37.

12. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

13. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:115 till handlingarna.