Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU10

Planerat beslutsdatum: 9 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 22 april 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-20
Justering: 2021-06-01
Trycklov: 2021-06-03
Betänkande 2020/21:UU10

Alla beredningar i utskottet

2021-05-20, 2021-05-06, 2021-04-29, 2021-04-22
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-08
Debatt i kammaren: 2021-06-09
4

Beslut

Beslut: 2021-06-09