Verksamheten inom Europarådet under 2007

Utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2008

Beslut

Europarådet (UU6)

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 2007 och inför det svenska ordförandeskapet i ministerkommittén under 2008. Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2007. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2008-04-17, 2008-04-22

Europarådet (UU6)

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 2007 och inför det svenska ordförandeskapet i ministerkommittén under 2008. Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2007. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.