Verksamheten inom Europarådet under 2008

Utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2009

Beslut

Europarådet (UU6)

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 2008 samt det svenska ordförandeskapet i Europarådets ministerkommitté under 2008. Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för Europarådets roll i det europeiska samarbetet, den parlamentariska församlingens verksamhet under 2008 och den svenska representationen. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Europarådet (UU6)

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 2008 samt det svenska ordförandeskapet i Europarådets ministerkommitté under 2008. Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för Europarådets roll i det europeiska samarbetet, den parlamentariska församlingens verksamhet under 2008 och den svenska representationen. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.