Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2008

Utrikesutskottets bet 2009/10:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2009

Beslut

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (UU7)

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2008. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2008. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-20
Justering: 2009-10-22
Betänkande publicerat: 2009-10-27
Trycklov: 2009-10-27
bet 2009/10:UU7

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (UU7)

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2008. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2008. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-04
4

Beslut

Beslut: 2009-11-12
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen och redogörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2008/09:197 och redogörelse 2008/09:OSSE1 till handlingarna.