Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2019

Beslut

Åtta verksamhetsredogörelser från riksdagens nämnder har granskats (KU34)

Riksdagen har granskat verksamhetsredogörelser för 2018 från riksdagens åtta nämndmyndigheter. Det är redogörelser från Riksdagens överklagandenämnd, Riksdagens ansvarsnämnd, Riksdagens arvodesnämnd, Partibidragsnämnden, Valprövningsnämnden, Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna, Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (Karensnämnden) samt Statsrådsarvodesnämnden.

Riksdagen beslutade om en ändring i instruktionen till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (Karensnämnden), som innebär att nämnden ska redovisa sina kostnader i sin årliga verksamhetsredogörelse. Riksdagen lade verksamhetsredogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelserna läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-05-09
Trycklov: 2019-05-10
Betänkande 2018/19:KU34

Alla beredningar i utskottet

2019-04-25, 2019-04-09

Åtta verksamhetsredogörelser från riksdagens nämnder har granskats (KU34)

Konstitutionsutskottet har granskat verksamhetsredogörelser för 2018 från riksdagens åtta nämndmyndigheter. Det är redogörelser från Riksdagens överklagandenämnd, Riksdagens ansvarsnämnd, Riksdagens arvodesnämnd, Partibidragsnämnden, Valprövningsnämnden, Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna, Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (Karensnämnden) samt Statsrådsarvodesnämnden.

Utskottet föreslår en ändring i instruktionen till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (Karensnämnden), som innebär att nämnden ska redovisa sina kostnader i sin årliga verksamhetsredogörelse. Utskottet föreslår att riksdagen lägger verksamhetsredogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-14
Debatt i kammaren: 2019-05-15
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelserna 2018/19:SN1, 2018/19:VPN1, 2018/19:RAR1, 2018/19:NSÖ1, 2018/19:PN1, 2018/19:NL1, 2018/19:ÖN1 och 2018/19:RAN1 till handlingarna.

2. Ändring i lagen med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner.