Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m.

Trafikutskottets betänkande 1999/2000:TU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2000

Beslut

Avtal om järnvägstrafiken på Öresundbron (TU10)

Riksdagen godkände ett nytt avtal mellan Sverige och Danmark om betalnings- och avgiftsvillkor för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund. Det ursprungliga avtalet med Danmark, som godkändes av riksdagen i juni 1991, innehåller bestämmelser som inte är anpassade till dagens förhållanden. Behovet av ett nytt avtal beror bl.a. på järnvägens avreglering som medfört förändringar i järnvägsföretagens ställning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Avtal om järnvägstrafiken på Öresundbron (TU10)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till nytt avtal mellan Sverige och Danmark om betalnings- och avgiftsvillkor för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund. Det ursprungliga avtalet med Danmark, som godkändes av riksdagen i juni 1991, innehåller bestämmelser som inte är anpassade till dagens förhållanden. Behovet av ett nytt avtal beror bl.a. på järnvägens avreglering som medfört förändringar i järnvägsföretagens ställning. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår motioner om trafikantavgifterna. Vidare utgår utskottet från att regeringen återkommer med tydligare information om kapitalbehoven för det statliga bolaget Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) och det planerade Citytunnelprojektet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.