Vissa ändringar i alkohollagen

Socialutskottets betänkande 2000/01:SoU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2001

Beslut

Lördagsöppet på Systembolaget i hela landet (SoU19)

Riksdagen beslutade om ändringar i alkohollagen m.m. Systembolaget får fr.om. den 1 juli 2001 ha öppet i sina butiker på lördagar, längst till klockan 15.00, i hela landet. Systembolaget får också rätt att anordna auktioner på alkoholdrycker för annans räkning samt anordna provning av spritdrycker, vin och starköl för allmänheten. Bestämmelserna om tid för servering av folköl tas bort. När det gäller folkölstillsynen skärps reglerna i alkohollagen för försäljning av sådant öl. Innehavare av tillstånd för tillfällig servering i slutet sällskap får i fortsättningen endast göra sina inköp hos Systembolaget. Kravet på serveringstillstånd tas bort helt för vissa privata arrangemang. Åsidosättande av brandskyddsföreskrifter samt tillåtande av brottslig verksamhet ska i fortsättningen vara självständiga grunder för återkallelse av serveringstillstånd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-04-26
Justering: 2001-05-15
Trycklov: 2002-05-28
Betänkande 2000/01:SoU19

Lördagsöppet på Systembolaget i hela landet (SoU19)

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i alkohollagen m.m. Systembolaget får fr.om. den 1 juli 2001 ha öppet i sina butiker på lördagar, längst till klockan 15.00, i hela landet. Systembolaget får också rätt att anordna auktioner på alkoholdrycker för annans räkning samt anordna provning av spritdrycker, vin och starköl för allmänheten. Bestämmelserna om tid för servering av folköl tas bort. När det gäller folkölstillsynen skärps reglerna i alkohollagen för försäljning av sådant öl. Innehavare av tillstånd för tillfällig servering i slutet sällskap får i fortsättningen endast göra sina inköp hos Systembolaget. Kravet på serveringstillstånd tas bort helt för vissa privata arrangemang. Åsidosättande av brandskyddsföreskrifter samt tillåtande av brottslig verksamhet ska i fortsättningen vara självständiga grunder för återkallelse av serveringstillstånd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-06-01
4

Beslut

Beslut: 2001-06-01

Protokoll med beslut