Vissa anslag inom Civildepartementets område

Finansutskottets betänkande 1992/93:FiU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-09
Justering: 1993-03-16
Betänkande 1992/93:FiU14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-04-01

Protokoll med beslut