Vissa anslag m.m. inom utrikesdepartementets område

Utrikesutskottets betänkande 1991/92:UU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1992-02-27
Justering: 1992-03-12
Betänkande 1991/92:UU14

Alla beredningar i utskottet

1992-02-27, 1992-02-20, 1992-02-18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-03-25
4

Beslut

Beslut: 1992-03-25

Protokoll med beslut