Vissa apoteksfrågor

Socialutskottets bet 2009/10:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2010

Beslut

Apotekssymbolen ska synas väl vid läkemedelsförsäljning (SoU10)

Den som har tillstånd att sälja läkemedel till konsumenter måste ha Läkemedelsverkets registrerade varumärke för öppenvårdsapotek, apotekssymbolen, väl synlig. Vidare ska extemporeläkemedel få tillverkas på andra platser än på sjukhusapotek och öppenvårdsapotek, nämligen på så kallade extemporeapotek. Extemporeläkemedel är läkemedel som tillverkas på apotek utifrån en förskrivares instruktion, till exempel när patienten är överkänslig mot substanser i godkända läkemedel. Läkemedelsverket måste ge sitt tillstånd för tillverkningen. Lagändringarna gäller i huvudsak från den 1 juni 2010. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-03-11
Justering: 2010-03-23
Betänkande publicerat: 2010-03-26
Trycklov: 2010-03-25
Reservationer 1
bet 2009/10:SoU10

Apotekssymbolen ska synas väl vid läkemedelsförsäljning (SoU10)

Den som har tillstånd att sälja läkemedel till konsumenter måste ha Läkemedelsverkets registrerade varumärke för öppenvårdsapotek, apotekssymbolen, väl synlig.

Vidare ska extemporeläkemedel få tillverkas på andra platser än på sjukhusapotek och öppenvårdsapotek, nämligen på så kallade extemporeapotek. Extemporeläkemedel är läkemedel som tillverkas på apotek utifrån en förskrivares instruktion, till exempel när patienten är överkänslig mot substanser i godkända läkemedel. Läkemedelsverket måste ge sitt tillstånd för tillverkningen.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna är tänkta att i huvudsak börja gälla den 1 juni 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-07
4

Beslut

Beslut: 2010-04-07
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 april 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:96 i denna del och avslår motion 2009/10:So2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m850011
c20009
fp24004
kd24000
v01804
mp01603
-1000
Totalt154145050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,
2. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
3. lag om upphävande av lagen (2009:823) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:96 i denna del.