Vissa associations- och avtalsrättsliga frågor

LUs betänkande 2000/01:LU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 februari 2001

Beslut

Motioner om associations- och redovisningsrättsliga frågor (LU9)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 i olika associations- och avtalsrättsliga frågor. De associationsrättsliga motionsförslagen gäller nya associationsformer för vissa företag, könsfördelningen på ledande poster i företagen och redovisning av anställningsförmåner. De avtalsrättsliga frågorna gäller jämkning av avtal mellan näringsidkare och internationella fullmakter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om associations- och redovisningsrättsliga frågor (LU9)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2000 i olika associations- och avtalsrättsliga frågor. De associationsrättsliga motionsförslagen gäller nya associationsformer för vissa företag, könsfördelningen på ledande poster i företagen och redovisning av anställningsförmåner. De avtalsrättsliga frågorna gäller jämkning av avtal mellan näringsidkare och internationella fullmakter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.