Vissa bostadspolitiska åtgärder

Civilutskottets betänkande 2006/07:CU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2007

Beslut

Krav på tillstånd för ombildning av allmännyttan slopas (CU27)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att det inte längre ska behövas tillstånd från länsstyrelsen för att ombilda allmännyttans hyreslägenheter till bostadsrätter. Bestämmelserna om tillståndsprövning har funnits sedan 2002. Riksdagens beslut innebär också att kommuner ska kunna lämna hyresgarantier för hushåll som har svårt att hyra bostad trots att de har pengar, exempelvis på grund av regler om krav på fast anställning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-04-24, 2007-04-26

Krav på tillstånd för ombildning av allmännyttan slopas (CU27)

Det ska inte längre behövas tillstånd från länsstyrelsen för att ombilda allmännyttans hyreslägenheter till bostadsrätter. Det innebär ett förslag från regeringen som civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. Bestämmelsen om länsstyrelsens tillståndsprövning har funnits sedan 2002. En lagändring föreslås också som innebär att kommuner ska kunna lämna hyresgarantier för hushåll som har svårt att hyra bostad trots att de har pengar, exempelvis på grund av regler om krav på fast anställning. Lagändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 juli 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.