Vissa elmarknadsfrågor

Näringsutskottets betänkande 2006/07:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2007

Beslut

Elmarknadsfrågor (NU9)

Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om kvaliteten i elöverföringen. Skälet är att den tidigare regeringen i september 2006 gav Energimarknadsinspektionen möjlighet att utfärda föreskrifter på området. Riksdagen sade vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om elmarknadsfrågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om elmarknadens funktion, energieffektivisering, leveranssäkerhet, elcertifikatssystemet, småskalig elproduktion, vindkraft, kraftkabel mellan Gotland och fastlandet samt kabel för rysk kärnkraft.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-03-13
Justering: 2007-03-29
Betänkande publicerat: 2007-04-04
Trycklov: 2007-04-03
Reservationer 6
Betänkande 2006/07:NU9

Elmarknadsfrågor (NU9)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om kvaliteten i elöverföringen. Skälet är att den tidigare regeringen i september 2006 gav Energimarknadsinspektionen möjlighet att utfärda föreskrifter på området. Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om elmarknadsfrågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om elmarknadens funktion, energieffektivisering, leveranssäkerhet, elcertifikatssystemet, småskalig elproduktion, vindkraft, kraftkabel mellan Gotland och fastlandet samt kabel för rysk kärnkraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-18
4

Beslut

Beslut: 2007-04-19
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 april 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elmarknadens funktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 97, 2006/07:N282 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:N338 yrkande 9.

Reservation 1 (s, v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s296032
m810016
c190010
fp20008
kd18006
v01705
mp00154
Totalt1401131581

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Energieffektivisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkande 6, 2006/07:MJ266 yrkandena 33-35, 2006/07:MJ391 yrkande 11, 2006/07:N296 yrkandena 2, 3 och 5 samt 2006/07:N345 yrkande 9.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980032
m810016
c190010
fp19009
kd18006
v01705
mp01504
Totalt23532082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kvaliteten i elöverföringen och leveranssäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS24 och motionerna 2006/07:N326, 2006/07:N356 och 2006/07:N364.

4. Elcertifikatssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N344 yrkande 2 och 2006/07:N345 yrkandena 11-13.

Reservation 4 (mp)

5. Småskalig elproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:N232.

6. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ266 yrkande 45.

Reservation 5 (v, mp)

7. Kraftkabel mellan Gotland och fastlandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:N248.

8. Kabel för rysk kärnkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:N345 yrkande 16.

Reservation 6 (mp)