Vissa elmarknadsfrågor

Näringsutskottets bet 2008/09:NU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2009

Beslut

Nej till motioner om elmarknadsfrågor (NU26)

Riksdagen sa nej till motioner som handlar om elmarknaden. En del motionerna handlar om utbyggnaden av överföringskapaciteten, förutsättningarna för nätanslutning av förnybar elproduktion och konkurrensen på elmarknaden. Andra motioner handlar om leveranssäkerhet, skydd mot avstängning av el och förenklingar för småskaliga elproducenter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-05-12
Justering: 2009-05-26
Betänkande publicerat: 2009-06-02
Trycklov: 2009-06-02
Reservationer 1
bet 2008/09:NU26

Nej till motioner om elmarknadsfrågor (NU26)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som handlar om elmarknaden. En del motionerna handlar om utbyggnaden av överföringskapaciteten, förutsättningarna för nätanslutning av förnybar elproduktion och konkurrensen på elmarknaden. Andra motioner handlar om leveranssäkerhet, skydd mot avstängning av el och förenklingar för småskaliga elproducenter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-15
4

Beslut

Beslut: 2009-06-16
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elmarknadspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N15 yrkandena 10, 20-22 och 31, 2008/09:N390 och 2008/09:N430 yrkandena 9-12.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m870010
c25004
fp25003
kd18006
v01903
mp01900
Totalt155149045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vissa övriga elmarknadsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö289 yrkande 29, 2008/09:N216, 2008/09:N219, 2008/09:N220, 2008/09:N241, 2008/09:N258, 2008/09:N259, 2008/09:N277, 2008/09:N292 och 2008/09:N427 yrkandena 1 och 2.

3. Elmarknadsfrågor - förenklad beredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.