Vissa elmarknadsfrågor

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2018

Beslut

Nej till motioner om vissa elmarknadsfrågor (NU9)

Riksdagen sa nej till 49 motioner från allmänna motionstiden 2017 om vissa elmarknadsfrågor. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår insatser och utredningar inom området. Motionerna handlar bland annat om handläggningstider för nätkoncessioner, den framtida elförsörjningen och elcertifikatssystemet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om vissa elmarknadsfrågor (NU9)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 49 motioner från allmänna motionstiden 2017 om vissa elmarknadsfrågor. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår insatser och utredningar inom området. Motionerna handlar bland annat om handläggningstider för nätkoncessioner, den framtida elförsörjningen och elcertifikatssystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.