Vissa energipolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om energipolitiska frågor (NU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om olika energipolitiska frågor. Motionerna handlar om stöd till havsbaserad vindkraft, vattenkraftens konsekvenser och roll i det svenska energisystemet, en nationell strategi för biogas och diverse fjärrvärmefrågor. Ett antal motioner innehåller förslag med lokal eller regional prägel.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-01
Justering: 2011-02-17
Betänkande publicerat: 2011-03-01
Trycklov: 2011-03-01
Reservationer 5
Betänkande 2010/11:NU12

Nej till motioner om energipolitiska frågor (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om olika energipolitiska frågor. Motionerna handlar om stöd till havsbaserad vindkraft, vattenkraftens konsekvenser och roll i det svenska energisystemet, en nationell strategi för biogas och diverse fjärrvärmefrågor. Ett antal motioner innehåller förslag med lokal eller regional prägel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-10
4

Beslut

Beslut: 2011-03-16
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N320 och 2010/11:N369 yrkande 6.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010903
M104003
MP02500
FP24000
C23000
SD19001
V01900
KD19000
Totalt18915307

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Vattenkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N204, 2010/11:N238, 2010/11:N242, 2010/11:N411 och 2010/11:N434.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S511024
M104003
MP02500
FP24000
C23000
SD19001
V01801
KD19000
Totalt194441029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Värmemarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N244, 2010/11:N257 och 2010/11:N296.

4. Biogas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N235, 2010/11:N321, 2010/11:N367, 2010/11:N369 yrkande 8, 2010/11:N398 yrkandena 1-3, 12 och 15 samt 2010/11:N430.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010903
M104003
MP02500
FP24000
C22001
SD19001
V01900
KD19000
Totalt18815308

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Vissa övriga energifrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N220 yrkande 1, 2010/11:N231, 2010/11:N272, 2010/11:N290, 2010/11:N298, 2010/11:N362 yrkande 1, 2010/11:N383 yrkande 1, 2010/11:N404 yrkande 6, 2010/11:N423, 2010/11:N424 och 2010/11:N426.

Reservation 5 (MP)