Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Skatteutskottets bet 2009/10:SkU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2009

Beslut

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor (SkU15)

Riksdagen beslutade att den kommunala fastighetsavgiften utvidgas till att även gälla fastigheter med småhus vars värde understiger 50 000 kronor samt arrendetomter där bostadshuset och marken inte är i samma ägares hand. Därmed avskaffas fastighetsskatten för ovanstående fastigheter. Samtidigt sänks takbeloppet för uppskov med beskattningen av kapitalvinst vid försäljning av ett småhus eller en bostadsrätt från 1,6 miljoner kronor till 1,45 miljoner kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2009/10:33. Bifall till proposition 2008/09:182 i denna del. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-10
Justering: 2009-11-24
Betänkande publicerat: 2009-11-25
Trycklov: 2009-11-25
Reservationer 1
bet 2009/10:SkU15

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor (SkU15)

Skatteutskottet föreslår att den kommunala fastighetsavgiften utvidgas till att även gälla fastigheter med småhus vars värde understiger 50 000 kronor samt arrendetomter där bostadshuset och marken inte är i samma ägares hand.

Därmed avskaffas fastighetsskatten för ovanstående fastigheter. Samtidigt sänks takbeloppet för uppskov med beskattningen av kapitalvinst vid försäljning av ett småhus eller en bostadsrätt från 1,6 miljoner kronor till 1,45 miljoner kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-02
4

Beslut

Beslut: 2009-12-02
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
2. lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att 6 kap. 11 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
4. lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal
fastighetsavgift,
5. lag om ändring i lagen (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010.
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2008/09:182 i denna del och 2009/10:33 samt avslår motion 2009/10:Sk3 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m830014
c22007
fp21007
kd17007
v01705
mp01405
Totalt143137069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag