Vissa förtydliganden i regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansutskottets bet 2019/20:FiU33

Planerat beslutsdatum: 29 januari 2020

Nästa händelse: Bordläggning 28 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Information kommer
bet 2019/20:FiU33
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-28
Debatt i kammaren: 2020-01-29
4

Beslut

Beslut: 2020-01-29