Vissa frågor om arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2002/03:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2003

Beslut

Arbetslöshetsförsäkringen (AU4)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om olika frågor om arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagen avslog också den del i ett förslag från Riksdagens revisorer som gäller ändrade regler i arbetslöshetsförsäkringen för familjehemsföräldrar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på Riksdagens revisorers förslag. Avslag på motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 22 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-02-18
Justering: 2003-03-11
Betänkande publicerat: 2003-03-18
Trycklov: 2003-03-18
Reservationer 7
Betänkande 2002/03:AU4

Arbetslöshetsförsäkringen (AU4)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om olika frågor om arbetslöshetsförsäkringen. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår den del i ett förslag från Riksdagens revisorer som gäller ändrade regler i arbetslöshetsförsäkringen för familjehemsföräldrar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-03-26
4

Beslut

Beslut: 2003-03-27
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En allmän översyn av arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A324 yrkandena 4 och 9.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260117
m04807
c01705
fp04107
kd02607
v25005
mp14003
-0000
Totalt165132151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Inträdesvilkor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf289 yrkande 19, 2002/03:Sf336 yrkande 10, 2002/03:A236 yrkande 3, 2002/03:A324 yrkande 3, 2002/03:A363 och 2002/03:A365 yrkande 7.

Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48016
c17005
fp39027
kd00258
v02505
mp02123
-0000
Totalt234274048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Familjehemsföräldrars rätt till ersättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR8 punkt 4 i denna del och motionerna 2002/03:So9 yrkande 5, 2002/03:A242 yrkande 29, 2002/03:A260 och 2002/03:A324 yrkande 8.

Reservation 5 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m48016
c17005
fp41007
kd02517
v25005
mp14003
-0000
Totalt27525247

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Förtroendeuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A265.

5. Överhoppningsbar tid för familjehemsföräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR8 punkt 4 i denna del.

6. A-kassa vid studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A280 och 2002/03:A324 yrkande 5.

Reservation 6 (c, kd)

7. Arbetslöshetsersättning och föräldraledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A221 och 2002/03:A310.

8. Företagarnas ersättningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N306 yrkandena 5 och 6, 2002/03:N344 yrkande 1, 2002/03:N396 yrkande 1, 2002/03:A201, 2002/03:A202 yrkandena 2 och 3, 2002/03:A239 yrkande 36, 2002/03:A240 yrkande 2 och 2002/03:A324 yrkande 7.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290114
m04906
c01705
fp04107
kd02607
v25005
mp14003
-0000
Totalt168133147

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Utbetalning av aktivitetsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A281.

10. Arbetsgivarintyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A290.