Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Försvarsutskottets bet 2012/13:FöU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2013

Beslut

Regeringen bör utreda försvarets personalförsörjning (FöU7)

Riksdagen uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att utreda utvecklingen av försvarets personalförsörjning. Riksdagen beslutade 2009 om ett nytt personalförsörjningssystem för försvaret, vilket innebar att totalförsvarsplikten ersattes av anställda soldater och sjömän. Riksdagen anser att det är viktigt att successivt åtgärda de problem som uppkommer i samband med övergången till det nya systemet. I dagsläget lämnar cirka 20 procent av soldaterna sin tjänst i förtid. Riksdagen anser att rekryteringsbasen behöver breddas både för anställningar inom försvaret och för rekryteringen till frivilligorganisationerna. Riksdagen anser också att folkförankringen behöver stärkas. För att trygga en långsiktigt hållbar personalförsörjning bör översynen bland annat ta upp orsakerna till att många soldater slutar i förtid, ökad information om totalförsvaret, ett utvecklat mönstringsinstrument, frivilligorganisationernas möjlighet att bidra till personalförsörjningen, förutsättningar för att bredda frivilligorganisationernas ungdomsverksamhet och samverkan med myndigheter. Översynen bör också ta fasta på erfarenheter från andra länder där försvarets personalförsörjning har förändrats på liknande sätt. I och med tillkännagivandet sa riksdagen delvis ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om Försvarsmaktens personalförsörjning.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motion om personalförsörjningssystemets utveckling. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-04-25
Justering: 2013-05-02
Betänkande publicerat: 2013-05-07
Trycklov: 2013-05-06
Reservationer 4
bet 2012/13:FöU7

Alla beredningar i utskottet

2013-04-25, 2013-04-16, 2013-04-09

Regeringen bör utreda försvarets personalförsörjning (FöU7)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att utreda utvecklingen av försvarets personalförsörjning. Riksdagen beslutade 2009 om ett nytt personalförsörjningssystem för försvaret, vilket innebar att totalförsvarsplikten ersattes av anställda soldater och sjömän. Försvarsutskottet anser att det är viktigt att successivt åtgärda de problem som uppkommer i samband med övergången till det nya systemet. I dagsläget lämnar cirka 20 procent av soldaterna sin tjänst i förtid. Utskottet anser att rekryteringsbasen behöver breddas både för anställningar inom försvaret och för rekryteringen till frivilligorganisationerna. Utskottet anser också att folkförankringen behöver stärkas. För att trygga en långsiktigt hållbar personalförsörjning bör översynen bland annat ta upp orsakerna till att många soldater slutar i förtid, ökad information om totalförsvaret, ett utvecklat mönstringsinstrument, frivilligorganisationernas möjlighet att bidra till personalförsörjningen, förutsättningar för att bredda frivilligorganisationernas ungdomsverksamhet och samverkan med myndigheter. Översynen bör också ta fasta på erfarenheter från andra länder där försvarets personalförsörjning har förändrats på liknande sätt. I och med förslaget säger utskottet delvis ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om Försvarsmaktens personalförsörjning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-15
4

Beslut

Beslut: 2013-05-16
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Personalförsörjningssystemets utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om en utredning av Försvarsmaktens nya personalförsörjning i enlighet med de av riksdagen fattade besluten.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion
2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 11 och
avslår motion
2011/12:Fö231 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 6.

2. Kostnadsbild

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö7 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 2,
2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 4 och 18 samt
2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 13.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M970010
MP02104
FP20004
C19004
SD19001
V01900
KD17002
Totalt172135042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Rekryteringsfrågor och kompetensförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö203 av Leif Pettersson (S),
2011/12:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 2,
2011/12:Fö218 av Margareta B Kjellin (M) yrkande 2,
2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 7 och 8,
2011/12:Fö231 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 1 och
2012/13:Fö261 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M970010
MP21004
FP20004
C19004
SD19001
V00190
KD17002
Totalt193951942

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Utlandstjänstgöring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö220 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (båda M) och
2012/13:Fö265 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 4 (MP)