Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Försvarsutskottets bet 2014/15:FöU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2015

Beslut

Regeringen bör inrätta centrum med kunskap om veteraner (FöU7)

Regeringen bör inrätta ett centrum som har specialkompetens i frågor som rör de så kallade veteraner som har tjänstgjort i olika internationella insatser och deras anhöriga. Det anser riksdagen i ett så kallat tillkännagivande.

Uppdraget, tillkännagivandet, kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om försvarets personalförsörjning och Försvarsmaktens personalpolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med förslag om att inrätta ett centrum med specialkompetens i veteranfrågor. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Justering: 2015-02-19
Trycklov: 2015-02-20
Reservationer 8
bet 2014/15:FöU7

Regeringen bör inrätta centrum med kunskap om veteraner (FöU7)

Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att inrätta ett centrum som har specialkompetens i frågor som rör de så kallade veteraner som har tjänstgjort i olika internationella insatser och deras anhöriga. Det föreslår försvarsutskottet i ett så kallat tillkännagivande.

Uppdraget, tillkännagivandet, kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om försvarets personalförsörjning och Försvarsmaktens personalpolitik. Försvarsutskottet föreslog också att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-10
Debatt i kammaren: 2015-03-11
4

Beslut

Beslut: 2015-03-12
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Personalförsörjningssystemets utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:67 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2014/15:1128 av Jeff Ahl m.fl. (SD) yrkande 4,

2014/15:1626 av Mikael Oscarsson (KD),

2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3,

2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 5 och

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 47-51.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 0 77 0 7
SD 0 0 43 6
MP 21 0 0 4
C 0 16 0 6
V 0 0 17 4
KD 0 12 0 4
Totalt 122 121 60 46


2. Villkor för militär personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 39-43 och

2014/15:1424 av Edward Riedl (M).

Reservation 4 (SD)

3. Utnämningsmakt för vissa anställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 46.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 43 0 6
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
KD 12 0 0 4
Totalt 260 43 0 46


4. Centrum med specialkompetens i och forskning om veteraner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att ett centrum med specialkompetens i veteranfrågor bör inrättas.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2014/15:1618 av Mikael Oscarsson (KD) och

2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 6 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 1 100 0 12
M 77 0 0 7
SD 43 0 0 6
MP 1 20 0 4
C 16 0 0 6
V 0 17 0 4
KD 12 0 0 4
Totalt 166 137 0 46


5. Veterancentrum med museum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 30.

Reservation 7 (SD)

6. Minnesdag för veteraner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 29.

Reservation 8 (SD)

7. Utlandstjänstgöring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument