Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2017

Beslut

Nej till motioner om försvarsmaktens personal (FöU4)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om försvarsmaktens personal. Skälen är bland annat att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om värnplikt, bemanning, personalförsörjning, subventioner, premier och veteranfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag till samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-04-27
Justering: 2017-05-04
Trycklov: 2017-05-10
Reservationer 14
Betänkande 2016/17:FöU4

Alla beredningar i utskottet

2017-04-27, 2017-04-06

Nej till motioner om försvarsmaktens personal (FöU4)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om försvarsmaktens personal. Skälen är bland annat att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om värnplikt, bemanning, personalförsörjning, subventioner, premier och veteranfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-17
Debatt i kammaren: 2017-05-18
4

Beslut

Beslut: 2017-05-18
8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 maj 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Värnplikt och bemanning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1090 av Allan Widman m.fl. (L),

2016/17:2429 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 13 och 23 samt

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 32.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 70 0 0 13
SD 0 38 0 9
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 2 0 1
Totalt 241 40 13 55


2. Personalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3121 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 5,

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 7 och

2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 0 70 13
SD 38 0 0 9
MP 19 0 0 6
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 1
Totalt 204 19 70 56


3. Subventioner för gruppbefäl, soldater och sjömän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 37, 39-41 och 48.

Reservation 5 (SD)

4. Premier och villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3121 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 8, 9 och 13 samt

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 29.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD, C)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 70 0 13
SD 0 0 38 9
MP 19 0 0 6
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 1 0 1 1
Totalt 153 70 71 55


5. Studieuppehåll och tjänstledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 8.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 70 0 13
SD 38 0 0 9
MP 19 0 0 6
C 0 19 0 3
V 17 0 0 4
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 2 0 0 1
Totalt 176 117 0 56


6. Veteranfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1091 av Allan Widman m.fl. (L),

2016/17:2060 av Pål Jonson (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 11-13 och

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 0 70 13
SD 0 0 38 9
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 2 1
Totalt 169 15 110 55


7. Rekryteringskontor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2956 av Per-Ingvar Johnsson (C) och

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 13 (M)

8. Utnämningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 44.

Reservation 14 (SD)