Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Försvarsutskottets bet 2018/19:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2019

Beslut

Nej till motioner om Försvarsmaktens personal (FöU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om Försvarsmaktens personal. Anledningen är bland annat att flera av förslagen istället bör övervägas i arbetet med en ny försvarspolitisk inriktning. Dessutom innebär den statliga arbetsgivarpolitiken att Försvarsmakten i första hand själv ansvarar för att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla personal.

Motionerna handlar exempelvis om personalförsörjning, mönstring, könsfördelning och andra rekryteringsfrågor inom försvaret.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-28
Justering: 2019-04-04
Trycklov: 2019-04-04
Reservationer 11
bet 2018/19:FöU8

Alla beredningar i utskottet

2019-03-28, 2019-03-14

Nej till motioner om Försvarsmaktens personal (FöU8)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om Försvarsmaktens personal. Anledningen är bland annat att flera av förslagen istället bör övervägas i arbetet med en ny försvarspolitisk inriktning. Dessutom innebär den statliga arbetsgivarpolitiken att Försvarsmakten i första hand själv ansvarar för att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla personal.

Motionerna handlar exempelvis om personalförsörjning, mönstring, könsfördelning och andra rekryteringsfrågor inom försvaret.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-09
Debatt i kammaren: 2019-04-10
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Personalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 11,

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 9 och

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 60 0 10
SD 54 0 0 8
C 0 0 28 3
V 26 0 0 2
KD 0 0 20 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 194 60 48 47


2. Rekrytering och mönstring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkandena 9-11.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 0 54 0 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 248 54 0 47


3. Förmåner och villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:416 av Christian Carlsson (KD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:971 av Ann-Sofie Alm (M) och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 39.

Reservation 5 (SD)

4. Jämnare könsfördelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 3-7.

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 54 0 0 8
C 28 0 0 3
V 0 26 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 276 26 0 47


5. Frivilligorganisationernas roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4,

2018/19:2718 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C),

2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6 och

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 54 0 0 8
C 0 27 0 4
V 26 0 0 2
KD 0 0 20 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 254 27 20 48


6. Finansiellt stöd till organisationer och nätverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 1,

2018/19:1779 av Åsa Lindestam (S) och

2018/19:1803 av Åsa Lindestam (S).

Reservation 9 (V)

7. Veteranfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:395 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1-3 och

2018/19:2203 av Jasenko Omanovic (S).

8. Internationella insatser och skydd av barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 1 och 3-6.

Reservation 10 (V)

9. Trakasserier och kränkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 11 (V)