Vissa frågor om globalisering m.m.

Utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om globalisering (UU13)

Riksdagen sa nej till motioner från de allmänna motionstiderna 2006, 2007, 2008 och 2009 om globaliseringen, internationella handelssystem, de internationella finansiella institutionerna och internationella frågor om hållbar utveckling och miljö. Motionerna handlar bland annat om samarbete med Asien och Latinamerika, Cotonouavtalet och EPA-avtalen mellan EU och AVS-länderna, företags agerande vid utvinning av naturresurser, öppenhet och utvecklingsländernas inflytande i Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) respektive ekosystemtjänster och biståndsprojekt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-01-21, 2010-02-09, 2010-02-18

Nej till motioner om globalisering (UU13)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från de allmänna motionstiderna 2006, 2007, 2008 och 2009 om globaliseringen, internationella handelssystem, de internationella finansiella institutionerna och internationella frågor om hållbar utveckling och miljö.

Motionerna handlar bland annat om samarbete med Asien och Latinamerika, Cotonouavtalet och EPA-avtalen mellan EU och AVS-länderna, företags agerande vid utvinning av naturresurser, öppenhet och utvecklingsländernas inflytande i Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) respektive ekosystemtjänster och biståndsprojekt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.