Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 april 2023

Nästa händelse: Beredning 23 mars 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-23