Vissa frågor om regional utvecklingspolitik

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om regional utvecklingspolitik (NU12)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om regional utvecklingspolitik som lämnats in under de allmänna motionstiderna 2004 och 2005. Motionerna handlade bland annat om regionala tillväxtprogram och strukturfondsprogram, regional tillväxt och genusperspektiv, kapitalförsörjning, återförande av vattenkraftsmedel, landsbygds- och skärgårdsfrågor samt omlokalisering av statlig verksamhet. Ett antal motioner avslogs med hänvisning till pågående arbete inom Regeringskansliet eller pågående utredningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om regional utvecklingspolitik (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om regional utvecklingspolitik som lämnats in under de allmänna motionstiderna 2004 och 2005. Motionerna handlar bland annat om regionala tillväxtprogram och strukturfondsprogram, regional tillväxt och genusperspektiv, kapitalförsörjning, återförande av vattenkraftsmedel, landsbygds- och skärgårdsfrågor samt omlokalisering av statlig verksamhet. Utskottet avslår ett antal motioner med hänvisning till pågående arbete inom Regeringskansliet eller pågående utredningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.