Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU18

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 23 februari 2022

Nästa händelse: Beredning 3 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-02-03, 2022-01-20