Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2006

Beslut

Folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare (UbU22)

Riksdagen ställde sig bakom ett motionsförslag om att folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare, sfi. Riksdagen upprepar därmed sin uppmaning till regeringen att ta fram nya regler som gör detta möjligt (se 2005/06:UbU8 ). Riksdagen sade även ja till regeringens lagförslag om vuxnas lärende: Vuxna utvecklingsstörda ska ha rätt att delta i grundläggande särvux. Inom svenskundervisning för invandrare ska det finnas en minimigräns för genomsnittligt antal undervisningstimmar per vecka under en fyraveckorsperiod. Utbildningen ska i vissa fall kunna kombineras med sjukskrivning och med vissa aktiviteter. Sfi ska också kunna kombineras med förvärvsarbete. Reglerna förtydligas när det gäller lärares myndighetsutövning vid entreprenad och bemyndigandet i skollagen om betygsrätt. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006, med undantag för vissa bestämmelser om särvux som börjar gälla den 1 januari 2007. Riksdagen godkände också regeringens förslag till bedömningar vad gäller ämnesbetyg, gymnasieexamen för vuxna och betygsbenämningar i det offentliga skolväsendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till ett motionsyrkande om möjligheten för folkhögskolor att bedriva svenskundervisning för invandrare. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-25
Justering: 2006-05-16
Betänkande publicerat: 2006-05-17
Trycklov: 2006-05-17
Reservationer 5
Betänkande 2005/06:UbU22

Folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare (UbU22)

Alla partier i utbildningsutskottet, förutom Socialdemokraterna, ställer sig bakom ett motionsförslag om att folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare, sfi. Utskottet upprepar därmed sin uppmaning till regeringen att ta fram nya regler som gör detta möjligt (se 2005/06:UbU8). Utbildningsutskottet föreslår även att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag om vuxnas lärende:

  • Vuxna utvecklingsstörda ska ha rätt att delta i grundläggande särvux.
  • Inom svenskundervisning för invandrare ska det finnas en minimigräns för genomsnittligt antal undervisningstimmar per vecka under en fyraveckorsperiod. Utbildningen ska i vissa fall kunna kombineras med sjukskrivning och med vissa aktiviteter. Sfi ska också kunna kombineras med förvärvsarbete.
  • Reglerna förtydligas när det gäller lärares myndighetsutövning vid entreprenad och bemyndigandet i skollagen om betygsrätt.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2006, med undantag för vissa bestämmelser om särvux som föreslås börja gälla den 1 januari 2007. Riksdagen föreslås även godkänna regeringens förslag till bedömningar vad gäller ämnesbetyg, gymnasieexamen för vuxna och betygsbenämningar i det offentliga skolväsendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-30
4

Beslut

Beslut: 2006-05-31
8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Införande av ämnesbetyg, gymnasieexamen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ämnesbetyg och om gymnasieexamen för vuxna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:148 punkterna 2 och 3 samt avslår motion 2005/06:Ub11.

2. Rätt att delta i utbildning motsvarande gymnasieskolan respektive gymnasial särvux

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub12 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04609
c01804
fp04107
kd02607
v23005
mp13004
-1001
Totalt162131056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Individualisering av svenskundervisning för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub12 yrkande 4.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04609
c01804
fp04107
kd02607
v23005
mp13004
-1001
Totalt162131056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Svenska för akademiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub12 yrkande 5.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04609
c01804
fp04107
kd02607
v23005
mp13004
-1001
Totalt161131057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännger för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om möjligheterna för folkhögskolor att bedriva svenskundervisning för invandrare.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Ub12 yrkande 6.

Reservation 4 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s7116120
m46009
c18004
fp41007
kd25008
v22006
mp13004
-1001
Totalt173116159

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Vuxenutbildning på entreprenad m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub12 yrkandena 7 och 8.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04609
c01804
fp04107
kd02607
v23005
mp13004
-1001
Totalt162131056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Betygsbenämningar i det offentliga skolväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om betygsbenämningar i det offentliga skolväsendet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:148 punkt 4.

8. Antagande av lagändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:148 punkt 1.