Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2006

Beslut

Folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare (UbU22)

Riksdagen ställde sig bakom ett motionsförslag om att folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare, sfi. Riksdagen upprepar därmed sin uppmaning till regeringen att ta fram nya regler som gör detta möjligt (se 2005/06:UbU8 ). Riksdagen sade även ja till regeringens lagförslag om vuxnas lärende: Vuxna utvecklingsstörda ska ha rätt att delta i grundläggande särvux. Inom svenskundervisning för invandrare ska det finnas en minimigräns för genomsnittligt antal undervisningstimmar per vecka under en fyraveckorsperiod. Utbildningen ska i vissa fall kunna kombineras med sjukskrivning och med vissa aktiviteter. Sfi ska också kunna kombineras med förvärvsarbete. Reglerna förtydligas när det gäller lärares myndighetsutövning vid entreprenad och bemyndigandet i skollagen om betygsrätt. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006, med undantag för vissa bestämmelser om särvux som börjar gälla den 1 januari 2007. Riksdagen godkände också regeringens förslag till bedömningar vad gäller ämnesbetyg, gymnasieexamen för vuxna och betygsbenämningar i det offentliga skolväsendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till ett motionsyrkande om möjligheten för folkhögskolor att bedriva svenskundervisning för invandrare. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare (UbU22)

Alla partier i utbildningsutskottet, förutom Socialdemokraterna, ställer sig bakom ett motionsförslag om att folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare, sfi. Utskottet upprepar därmed sin uppmaning till regeringen att ta fram nya regler som gör detta möjligt (se 2005/06:UbU8). Utbildningsutskottet föreslår även att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag om vuxnas lärende:

  • Vuxna utvecklingsstörda ska ha rätt att delta i grundläggande särvux.
  • Inom svenskundervisning för invandrare ska det finnas en minimigräns för genomsnittligt antal undervisningstimmar per vecka under en fyraveckorsperiod. Utbildningen ska i vissa fall kunna kombineras med sjukskrivning och med vissa aktiviteter. Sfi ska också kunna kombineras med förvärvsarbete.
  • Reglerna förtydligas när det gäller lärares myndighetsutövning vid entreprenad och bemyndigandet i skollagen om betygsrätt.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2006, med undantag för vissa bestämmelser om särvux som föreslås börja gälla den 1 januari 2007. Riksdagen föreslås även godkänna regeringens förslag till bedömningar vad gäller ämnesbetyg, gymnasieexamen för vuxna och betygsbenämningar i det offentliga skolväsendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.