Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen

JoUs betänkande 1992/93:JoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1993-03-25, 1993-04-01, 1993-04-13

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.