Vissa handelspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2007/08:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om handelspolitiska frågor (NU9)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om handelspolitiska frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om handelspolitiska frågor (NU9)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om handelspolitiska frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Utskottet konstaterar också att partierna i riksdagen under en lång tid har varit eniga om att frihandel som princip är både ett svenskt och ett globalt intresse.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.