Vissa handelspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om handelspolitiska frågor (NU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om olika handelspolitiska frågor. Motionerna behandlar exempelvis frihandel och handelshinder, jämställdhetsmål i handelspolitiken samt handel och arbetsvillkor. Exempelvis behandlas motionsyrkanden om exportförbudet för svenskt snus. Utskottet hänvisar i denna fråga till att regeringen och handelsministern tydligt sagt att de ska verka för att förbudet hävs.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om handelspolitiska frågor (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om olika handelspolitiska frågor. Motionerna behandlar exempelvis frihandel och handelshinder, jämställdhetsmål i handelspolitiken samt handel och arbetsvillkor.

Exempelvis behandlas motionsyrkanden om exportförbudet för svenskt snus. Utskottet hänvisar i denna fråga till att regeringen och handelsministern tydligt sagt att de ska verka för att förbudet hävs.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.