Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU24

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 maj 2021

Nästa händelse: Bordläggning 18 maj 2021

Utskottets förslag

Ändrade regler om inre utlänningskontroll och resehandlingar för utlänningar (SfU24)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen och utlänningsdatalagen. Ändringarna innebär bland annat att Migrationsverket och Polismyndigheten får fotografera och ta fingeravtryck i större utsträckning vid en inre utlänningskontroll, resedokument och främlingspass kan återkallas och antalet främlingspass per person kan begränsas.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motionsyrkanden.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-04
Justering: 2021-05-06
Trycklov: 2021-05-12
Reservationer 9
Betänkande 2020/21:SfU24

Alla beredningar i utskottet

2021-05-04, 2021-04-29, 2021-04-15

Ändrade regler om inre utlänningskontroll och resehandlingar för utlänningar (SfU24)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen och utlänningsdatalagen. Ändringarna innebär bland annat att Migrationsverket och Polismyndigheten får fotografera och ta fingeravtryck i större utsträckning vid en inre utlänningskontroll, resedokument och främlingspass kan återkallas och antalet främlingspass per person kan begränsas.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2021.

Förslagspunkter

1. Fotografi och fingeravtryck vid inre utlänningskontroll

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) i de delar det avser 9 kap. 8 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:159 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2020/21:3921 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 1 och

2020/21:3930 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) i denna del.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

2. Register över fotografier och fingeravtryck

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:159 punkt 2 och avslår motion

2020/21:3930 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) i denna del.

Reservation 3 (V)

3. Lagförslagen i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:159 punkt 1 i denna del.

4. Åldersgräns för fingeravtryck

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3948 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 4 och

2020/21:3955 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 4 (M, KD, L)

5. Utökade befogenheter m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3524 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 16,

2020/21:3921 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 3-5 och 11,

2020/21:3948 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3955 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (M, SD, KD)

6. Medtagande för utredning och gallring av fotografi och fingeravtryck

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3921 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 2 och 12.

Reservation 6 (SD)

7. Begränsning av rätt till resedokument och statistik över resehandlingar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3921 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 6 och 10.

Reservation 7 (SD, KD)

8. Resedokuments giltighetstid och giltighetsområde

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3921 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 7.

Reservation 8 (SD)

9. Begränsning av främlingspass och återkallelse av resehandlingar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3921 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 8 och 9,

2020/21:3948 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 3 och

2020/21:3955 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 9 (M, SD, KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-18
Debatt i kammaren: 2021-05-19
4

Beslut

Beslut: 2021-05-19
9 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fotografi och fingeravtryck vid inre utlänningskontroll

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) i de delar det avser 9 kap. 8 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:159 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2020/21:3921 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 1 och

2020/21:3930 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) i denna del.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

2. Register över fotografier och fingeravtryck

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:159 punkt 2 och avslår motion

2020/21:3930 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) i denna del.

Reservation 3 (V)

3. Lagförslagen i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:159 punkt 1 i denna del.

4. Åldersgräns för fingeravtryck

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3948 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 4 och

2020/21:3955 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 4 (M, KD, L)

5. Utökade befogenheter m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3524 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 16,

2020/21:3921 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 3-5 och 11,

2020/21:3948 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3955 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (M, SD, KD)

6. Medtagande för utredning och gallring av fotografi och fingeravtryck

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3921 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 2 och 12.

Reservation 6 (SD)

7. Begränsning av rätt till resedokument och statistik över resehandlingar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3921 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 6 och 10.

Reservation 7 (SD, KD)

8. Resedokuments giltighetstid och giltighetsområde

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3921 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 7.

Reservation 8 (SD)

9. Begränsning av främlingspass och återkallelse av resehandlingar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3921 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 8 och 9,

2020/21:3948 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 3 och

2020/21:3955 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 9 (M, SD, KD)