Vissa insatser för ökad lärarkompetens

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU19

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 26 maj 2021

Nästa händelse: Justering 20 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-04-22
Justering: 2021-05-20
Trycklov: 2021-05-21
Betänkande 2020/21:UbU19
3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-21
Debatt i kammaren: 2021-05-25
4

Beslut

Beslut: 2021-05-26