Vissa konkurrenspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2002/03:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2003

Beslut

Motioner om konkurrenspolitiska frågor (NU10)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, på nytt regeringen i uppdrag att omedelbart tillsätta en utredning om kriminalisering av kartellsamarbete. Riksdagen gav regeringen ett sådant uppdrag våren 2002, men regeringen har inte tillsatt någon utredning. (Se även 2001/02:NU16 .)

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 4 under punkt 4 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om konkurrenspolitiska frågor (NU10)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner om konkurrenspolitiska frågor. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet föreslår i en gemensam reservation att riksdagen på nytt ger regeringen i uppdrag att omedelbart tillsätta en utredning om kriminalisering av kartellsamarbete. Riksdagen gav regeringen ett sådant uppdrag våren 2002, men regeringen har inte tillsatt någon utredning. Majoriteten i utskottet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, förstår att regeringen inte hunnit tillsätta utredningen. Detta eftersom ett program för eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, som ska motverka karteller, startade först den 1 augusti 2002. (Se även 2001/02:NU16.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.