Vissa kulturpolitiska frågor

Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 1999

Beslut

Motioner om kulturpolitiska frågor (KrU7)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om kulturpolitiska frågor. Motionerna behandlar bl.a. utgångspunkterna för kulturpolitiken, omfattningen av det statliga ansvaret för kulturen och dess finansiering samt Statens kulturråds verksamhet och fördelning av medel.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-09
Justering: 1999-03-04
Betänkande 1998/99:KrU7

Motioner om kulturpolitiska frågor (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om kulturpolitiska frågor. Motionerna behandlar bl.a. utgångspunkterna för kulturpolitiken, omfattningen av det statliga ansvaret för kulturen och dess finansiering samt Statens kulturråds verksamhet och fördelning av medel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-18
4

Beslut

Beslut: 1999-03-24

Protokoll med beslut