Vissa miljöfrågor

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2006

Beslut

Nej till motioner om miljöfrågor (MJU12)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om miljöfrågor. Motionerna handlar om miljöpolitik, vatten- och luftvård, kemikaliekontroll samt avfall och återvinning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om miljöfrågor (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om miljöfrågor. Motionerna handlar om miljöpolitik, vatten- och luftvård, kemikaliekontroll samt avfall och återvinning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.