Vissa mineralpolitiska frågor

Näringsutskottets bet 2008/09:NU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2009

Beslut

Nej till motioner om mineralpolitik (NU18)

Riksdagen sa nej till motioner om mineralpolitik från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Utskottet hänvisar i flera fall till gällande rätt. Motionerna handlar om minerallagen, uranbrytning i Sverige, Euratomfördraget, finansieringsansvaret för stadsomvandlingen i Kiruna i samband med utökad gruvverksamhet och vissa övriga frågor, bland annat geoinformationens tillgänglighet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-02-26
Justering: 2009-03-17
Betänkande publicerat: 2009-03-24
Trycklov: 2009-03-24
Reservationer 4
bet 2008/09:NU18

Alla beredningar i utskottet

2009-02-26, 2009-01-29

Nej till motioner om mineralpolitik (NU18)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om mineralpolitik från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Utskottet hänvisar i flera fall till gällande rätt. Motionerna handlar om minerallagen, uranbrytning i Sverige, Euratomfördraget, finansieringsansvaret för stadsomvandlingen i Kiruna i samband med utökad gruvverksamhet och vissa övriga frågor, bland annat geoinformationens tillgänglighet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-01
4

Beslut

Beslut: 2009-04-02
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 april 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Minerallagen (utom frågor om uran)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N209, 2007/08:N257 yrkandena 1-3, 2007/08:N306 och 2007/08:N324.

Reservation 1 (mp)

2. Uranprospektering och uranbrytning i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N236, 2007/08:N378 yrkande 9, 2007/08:N393 yrkandena 1 och 2, 2008/09:U322 yrkande 32, 2008/09:N305, 2008/09:N318 och 2008/09:N364 yrkande 1.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1022026
m860011
c20009
fp23005
kd140010
v01903
mp01108
Totalt24532072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Euratomfördraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:N364 yrkande 2.

Reservation 3 (v, mp)

4. Stadsomvandling i Kiruna i samband med gruvverksamhet, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N336.

Reservation 4 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m860011
c21008
fp23005
kd140010
v01903
mp11008
Totalt155123071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N327, 2008/09:N293, 2008/09:N405 och 2008/09:N446 yrkandena 1 och 2.