Vissa mineralpolitiska frågor

Näringsutskottets bet 2009/10:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om mineralpolitik (NU14)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2009 som tar upp olika mineralpolitiska frågor. Riksdagen hänvisar bland annat till att gällande regler och restriktioner är tillräckliga och att regeringen nära följer tillämpningen av minerallagen. Motionerna handlar bland annat om minerallagen, uranprospektering och uranbrytning i Sverige, tillgång till geodata, stadsomvandlingen i Kiruna och i Malmberget samt den så kallade mineraljakten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-02-18
Justering: 2010-03-11
Betänkande publicerat: 2010-03-17
Trycklov: 2010-03-16
Reservationer 2
bet 2009/10:NU14

Alla beredningar i utskottet

2010-02-18, 2010-02-16

Nej till motioner om mineralpolitik (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2009 som tar upp olika mineralpolitiska frågor. Utskottet hänvisar bland annat till att gällande regler och restriktioner är tillräckliga och att regeringen nära följer tillämpningen av minerallagen. Motionerna handlar bland annat om minerallagen, uranprospektering och uranbrytning i Sverige, tillgång till geodata, stadsomvandlingen i Kiruna och i Malmberget samt den så kallade mineraljakten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-24
4

Beslut

Beslut: 2010-03-25
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Minerallagen (utom frågor om uran)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ471 yrkande 5, 2009/10:N211, 2009/10:N306, 2009/10:N388 yrkande 25, 2009/10:N390 yrkandena 2 och 3, 2009/10:N434 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:N482 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s931135
m760020
c170111
fp180010
kd20004
v10174
mp01207
-1000
Totalt226131991

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Uranprospektering och uranbrytning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N235, 2009/10:N242, 2009/10:N247 yrkande 1, 2009/10:N328, 2009/10:N388 yrkande 24, 2009/10:N390 yrkande 1, 2009/10:N409, 2009/10:N415, 2009/10:N422, 2009/10:N423, 2009/10:N454 och 2009/10:N480 yrkandena 1-3.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s196033
m760020
c172010
fp180010
kd20004
v01804
mp01207
-1000
Totalt133128088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N247 yrkande 2, 2009/10:N344 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N412, 2009/10:N443, 2009/10:N451, 2009/10:N470 och 2009/10:N482 yrkande 3.