Vissa näringspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU13)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlar om bland annat innovationer och nyföretagande, kapitalförsörjning, insatser för att främja företagande bland olika grupper, forskning och utveckling samt social ekonomi. Andra motioner tar sikte på olika näringar såsom turism, skogs- och träindustrin, sten-, betong- och cementindustrin, gruvnäringen samt läkemedels- och medicinteknisk industri.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

97 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-16
Justering: 2006-03-14
Betänkande publicerat: 2006-03-23
Trycklov: 2006-03-22
Reservationer 12
Betänkande 2005/06:NU13

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlar om bland annat innovationer och nyföretagande, kapitalförsörjning, insatser för att främja företagande bland olika grupper, forskning och utveckling samt social ekonomi. Andra motioner tar sikte på olika näringar såsom turism, skogs- och träindustrin, sten-, betong- och cementindustrin, gruvnäringen samt läkemedels- och medicinteknisk industri.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-30
4

Beslut

Beslut: 2006-03-30
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Innovationer och nyföretagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N323, 2005/06:N356, 2005/06:N365, 2005/06:N421, 2005/06:N478 yrkande 5 och 2005/06:N480 yrkande 28.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m043012
c01408
fp033015
kd023010
v22006
mp10007
-1001
Totalt147113089

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kapitalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N245, 2004/05:N308 yrkande 5, 2004/05:N447, 2005/06:MJ448 yrkande 3, 2005/06:MJ532 yrkande 4, 2005/06:N235, 2005/06:N308 yrkande 3, 2005/06:N327, 2005/06:N387 yrkandena 3 och 4, 2005/06:N434 yrkandena 6 och 8, 2005/06:N456, 2005/06:N468, 2005/06:N480 yrkande 10, 2005/06:A308 yrkande 5 och 2005/06:A309 yrkande 26.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)
Reservation 3 (mp)

3. Insatser för särskilda grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf331 yrkande 17, 2005/06:Sf333 yrkande 2, 2005/06:Sf334 yrkande 28, 2005/06:Sf336 yrkande 19, 2005/06:Sf383 yrkande 5, 2005/06:Sf389 yrkande 13, 2005/06:So552 yrkandena 4 och 5, 2005/06:N240, 2005/06:N251, 2005/06:N253, 2005/06:N294, 2005/06:N415, 2005/06:N480 yrkandena 18 och 25, 2005/06:N481 yrkande 16, 2005/06:A309 yrkandena 28 och 30 samt 2005/06:A310 yrkande 5.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

4. Neutronforskningsanläggningen ESS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N312 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N420, 2005/06:N470 och 2005/06:N474 yrkande 18.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)
Reservation 6 (mp)

5. Övrigt om forskning och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub259 yrkandena 5 och 6, 2005/06:Ub586 yrkande 9, 2005/06:Ub589 yrkande 5, 2005/06:N224 yrkande 2, 2005/06:N225, 2005/06:N281, 2005/06:N295, 2005/06:N400 yrkandena 1-8, 2005/06:N414 yrkande 1, 2005/06:N434 yrkande 1 och 2005/06:N474 yrkandena 15 och 17.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

6. Social ekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi229 yrkandena 1 och 3, 2005/06:So696 yrkande 1, 2005/06:N215 yrkandena 1 och 3, 2005/06:N346, 2005/06:N354, 2005/06:N391, 2005/06:N403, 2005/06:N418, 2005/06:N464, 2005/06:N480 yrkande 9 och 2005/06:A363 yrkande 17.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)
Reservation 9 (mp)

7. Turistnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ350 yrkande 2, 2005/06:MJ444 yrkande 2, 2005/06:MJ519 yrkande 28, 2005/06:N202, 2005/06:N216 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N218, 2005/06:N219, 2005/06:N247, 2005/06:N258, 2005/06:N263 yrkande 2, 2005/06:N283, 2005/06:N299, 2005/06:N304 yrkande 6, 2005/06:N335, 2005/06:N340, 2005/06:N360, 2005/06:N361, 2005/06:N373, 2005/06:N379, 2005/06:N417, 2005/06:N419 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N424, 2005/06:N429, 2005/06:N437 yrkandena 6 och 7, 2005/06:N440 yrkandena 2 och 4, 2005/06:N445 yrkandena 1, 3-6, 10 och 12, 2005/06:N449, 2005/06:N478 yrkande 10 och 2005/06:N482 yrkande 4.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m043012
c01408
fp033015
kd02409
v22006
mp10007
-1001
Totalt147114088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Skogs- och träindustrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ449 yrkandena 11 och 52 samt 2005/06:N352.

9. Sten-, betong- och cementindustrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N213, 2005/06:N259, 2005/06:N341 och 2005/06:N460.

10. Gruvnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N226, 2005/06:N334 och 2005/06:N355 yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (m, fp, kd)
Reservation 12 (mp)

11. Läkemedels- och medicinteknikindustrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N274.

12. Design

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr235 yrkandena 5 och 6 samt 2005/06:N455.