Vissa näringspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2011

Beslut

Nej till motioner om vissa näringspolitiska frågor (NU20)

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om vissa näringspolitiska frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna behandlar. Motionerna tar upp företagsfrämjande insatser, frågor om turism och vissa andra näringsgrenar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om vissa näringspolitiska frågor (NU20)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om vissa näringspolitiska frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna behandlar. Motionerna tar upp företagsfrämjande insatser, frågor om turism och vissa andra näringsgrenar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.