Vissa punktskattefrågor

Skatteutskottets betänkande 1992/93:SkU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-16
Justering: 1993-03-24
Betänkande 1992/93:SkU25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-14
4

Beslut

Beslut: 1993-04-15

Protokoll med beslut