Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Vissa radio- och tv-frågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2006

Beslut

Digital distribution av ljudradio (KU30)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om den digitala distributionen av ljudradio. Regeringen konstaterar att distributionen av ljudradio fortsätter att digitaliseras. Men regeringen tycker inte det finns skäl att nu välja en enskild teknik för den framtida radiodistributionen och det är därför inte aktuellt att besluta om en utbyggnad av DAB-sändningar. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade även nej till motioner. Det gällde bland annat motionsförslag om ljudradio och tv från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-02-15, 2006-03-07, 2006-03-14

Digital distribution av ljudradio (KU30)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om den digitala distributionen av ljudradio. Regeringen konstaterar att distributionen av ljudradio fortsätter att digitaliseras. Men regeringen tycker inte det finns skäl att nu välja en enskild teknik för den framtida radiodistributionen och det är därför inte aktuellt att besluta om en utbyggnad av DAB-sändningar. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motioner. Det gäller bland annat motionsförslag om ljudradio och tv från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.