Vissa säkerhetspolitiska frågor

Utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om säkerhetspolitiska frågor (UU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om Sveriges säkerhetspolitik. Motionerna handlar bland annat om globala utmaningar, nedrustning och massförstörelsevapen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-01-21, 2010-02-11

Nej till motioner om säkerhetspolitiska frågor (UU11)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om Sveriges säkerhetspolitik. Motionerna handlar bland annat om globala utmaningar, nedrustning och massförstörelsevapen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.