Vissa säkerhetspolitiska frågor

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2022

Beslut

Fem uppmaningar till regeringen om säkerhetspolitik (UU11)

Riksdagen har behandlat ungefär 100 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018, 2019, 2020 och 2021 om säkerhetspolitik. I samband med detta riktade riksdagen fem uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör arbeta fram ett nytt förhållningssätt gentemot Ryssland mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina och brott mot den europeiska säkerhetsordningen.
  • Regeringen bör uttala en tydlig Natooption, som innebär att Sverige upprätthåller möjligheten att söka medlemskap i Nato.
  • Regeringen bör förankra Sveriges säkerhetspolitiska linje i riksdagen.
  • Vid möten om FN:s konvention om förbud mot kärnvapen bör det göras tydligt att Sverige inte tänker skriva under konventionen.
  • Regeringen bör tillsätta en utredning om Sveriges insats i Afghanistan.

Riksdagen sa nej till de övriga förslagen i motionerna. Detta med hänvisning till att arbete redan pågår i vissa frågor och att utskottet tidigare har tagit ställning i en del av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår 5 tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden som rör bl.a. svensk säkerhetspolitik och nedrustning. - Regeringen bör, mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina och brott mot den europeiska säkerhetsordningen, utarbeta ett nytt förhållningssätt gentemot Ryssland. - Regeringen bör uttala en Natooption. - Regeringen bör förankra Sveriges säkerhetspolitiska linje parlamentariskt. - Sveriges deltagande vid partsmöten inom FN:s konvention om förbud mot kärnvapen bör tydliggöra att Sverige inte avser ratificera konventionen. - Regeringen bör tillsätta en bred utredning om Sveriges insats i Afghanistan. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-27, 2022-02-03, 2022-02-17, 2022-02-24, 2022-03-01, 2022-03-03, 2022-03-10

Fem uppmaningar till regeringen om säkerhetspolitik (UU11)

Utrikesutskottet har behandlat ungefär 100 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018, 2019, 2020 och 2021 om säkerhetspolitik. I samband med detta föreslår utskottet att riksdagen ska rikta fem uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör arbeta fram ett nytt förhållningssätt gentemot Ryssland mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina och brott mot den europeiska säkerhetsordningen.
  • Regeringen bör uttala en tydlig Natooption, som innebär att Sverige upprätthåller möjligheten att söka medlemskap i Nato.
  • Regeringen bör förankra Sveriges säkerhetspolitiska linje i riksdagen.
  • Vid möten om FN:s konvention om förbud mot kärnvapen bör det göras tydligt att Sverige inte tänker skriva under konventionen.
  • Regeringen bör tillsätta en utredning om Sveriges insats i Afghanistan.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen ska säga nej till de övriga förslagen i motionerna. Detta med hänvisning till att arbete redan pågår i vissa frågor och att utskottet tidigare har tagit ställning i en del av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.