Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2007/08:SfU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2007

Beslut

Läkarintyg från första sjukdagen (SfU3)

Arbetsgivare ska kunna begära läkarintyg från arbetstagare redan från den första sjukdagen i en sjuklöneperiod. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. De nya reglerna om läkarintyg ska gälla i de fall inte annat gäller enligt kollektivavtal. Riksdagen sade också ja till följande regeringsförslag: Försäkringskassan ska inte längre behöva hämta in försäkringsläkarens bedömning för att besluta om medicinsk utredning vid förlängning av sjuk- eller aktivitetsersättning. Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder läggs ned. Beslut ska i fortsättningen tas av en tjänsteman hos Försäkringskassan. Den frivilliga sjukpenningförsäkringen och semesterlöneförsäkringen upphör att gälla. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2008.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till riksrevisorernas framställning. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Läkarintyg från första sjukdagen (SfU3)

Arbetsgivare ska kunna begära läkarintyg från arbetstagare redan från den första sjukdagen i en sjuklöneperiod. Det innebär ett förslag från regeringen som socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. Reglerna om läkarintyg ska gälla i de fall inte annat gäller enligt kollektivavtal. Utskottet säger också ja till följande regeringsförslag:

  • Försäkringskassan ska inte längre behöva hämta in försäkringsläkarens bedömning för att besluta om medicinsk utredning vid förlängning av sjuk- eller aktivitetsersättning.

  • Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder ska läggas ned. Beslut ska i fortsättningen tas av en tjänsteman hos Försäkringskassan.
  • Den frivilliga sjukpenningförsäkringen och semesterlöneförsäkringen ska upphöra att gälla.
  • De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

    Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.