Vissa skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1995/96:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 januari 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.