Vissa skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2007

Beslut

Avstämningstillfällen i grundskolan (UbU14 )

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att upphäva tidigare riksdagsbeslut om avstämningstillfällen i grundskolan och om skriftlig information i samband med utvecklingssamtal. Bland annat ska ett tidigare beslut om i vilka årskurser nationella prov ska vara obligatoriska inte längre gälla, liksom ett beslut om att den skriftliga informationen inte får ha karaktären av betyg.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-04-19
Justering: 2007-05-15
Betänkande publicerat: 2007-05-21
Trycklov: 2007-05-21
Reservationer 5
Betänkande 2006/07:UbU14

Avstämningstillfällen i grundskolan (UbU14 )

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att upphäva tidigare riksdagsbeslut om avstämningstillfällen i grundskolan och om skriftlig information i samband med utvecklingssamtal. Bland annat ska ett tidigare beslut om i vilka årskurser nationella prov ska vara obligatoriska inte längre gälla, liksom ett beslut om att den skriftliga informationen inte får ha karaktären av betyg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-30
4

Beslut

Beslut: 2007-05-31
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagens tidigare uttalanden om avstämningstillfällen i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2006/07:86 punkt 1 och avslår motionerna 2006/07:Ub14 yrkande 1 i denna del, 2006/07:Ub15 yrkande 1 och 2006/07:Ub16 i denna del.

Reservation 1 (s, mp)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m89008
c22007
fp20008
kd19005
v00184
mp01603
Totalt1501221859

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Riksdagens tidigare uttalande om skriftlig information i samband med utvecklingssamtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2006/07:86 punkt 2 och avslår motionerna 2006/07:Ub14 yrkande 1 i denna del, 2006/07:Ub15 yrkande 2 och 2006/07:Ub16 i denna del.

Reservation 3 (s, mp)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m89008
c22007
fp20008
kd19005
v00184
mp01603
Totalt1501221859

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Vissa tillkännagivanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub14 yrkandena 2-5.

Reservation 5 (v)